Contact > Contact

Contact

Adresa poştală oficială:
Str. Dr. Ioan Şenchea, Nr. 21 B
505200 Făgăraş (BV)

Adresa poştală curentă:
Str. Fântânele, Nr. 7, Bl. A, Sc. 5, Et. 1, Ap. 115
400327 Cluj-Napoca (CJ)

Telefon: 0722855933

Adrese de e-mail:
mihai@mihaimaga.ro
mihaimaga@gmail.com
mihai.maga@ubbcluj.ro
mxm_ro@yahoo.com

Mihai Maga - Contact
http://www.mihaimaga.ro/contact.html